O nás

Domů » O nás

Asociace dodavatelů plastových potrubí (ADPP) vznikla rozhodnutím o návrhu a zápisem do Registru zájmových sdružení právnických osob v roce 2005.

Zakládající členové ADPP :

Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o.

PIPELIFE CZECH s.r.o.

WAVIN Czechia s.r.o.

Posláním této asociace je společně rozvíjet prosazování a používání kvalitních plastových potrubních systémů v České republice.

Naplňováním tohoto poslání bude asociace mimo jiné i významně přispívat k ochraně životního prostředí.

Činnost asociace se bude věcně týkat především:

 1. společného prosazování zájmů a spolupráce dodavatelů plastových potrubí zejména v oblastech :
  • školení
  • vzdělávání
  • propagace a reklamy
 2. přijímání společných stanovisek k právním předpisům a související problematice
 3. spolupráce se zahraničními organizacemi obdobného zaměření, zejména s evropskou Asociací výrobců plastových potrubí a fitinků ( TEPPFA )
 4. přijímání společných stanovisek k požadavkům jiných profesních organizací a sdružení
 5. aktivity směřující k ochraně spotřebitele a podpoře trhu s plastovými potrubními systémy

Asociace je otevřené sdružení, kde členem se mohou stát i další právnické osoby po splnění ve Stanovách ADPP definovaných podmínek.