Potrubí s ochranným pláštěm MMA

Výhody použití potrubí z polyethylenu s ochranným pláštěm
Ing. Radim Macalík

Jedná se o potrubní systémy, které jsou vyrobeny zvysokohustotního polyethylenu HDPE 100+ a jsou opatřeny ochranným pláštěm z polypropylenu. Potrubí je odolné proti oděrům, vrypům a jiným typům mechanického poškození. Tloušťka pláště je plně dostačující pro dokonalou ochranu trubky. Z toho důvodu je potrubí vhodné zejména pro bezvýkopové pokládky, používá se však i pro pokládky do otevřených výkopů, a to hlavně tam, kde se už nevyplatí dovážet písky, které se používají na lože a obsyp nebo je to daleko na skládku, kam se vozí vykopaná zemina.

Narůstající náklady na výstavbu nových a výměnu stávajících potrubních rozvodů způsobují, že použití bezvýkopových technologií je vysoce žádané z hlediska ekonomického i ekologického. Nejčastěji se používá metody řízeného mikrotunelování, pipebursting, relinig nebo swagelining. Je to zejména tehdy, pokud musí být pokládka uskutečněna rychle nebo se vyskytne jakákoliv překážka, která neumožňuje použít otevřeného výkopu. Tímto odpadají vysoké náklady na provedení výkopů, přepravu materiálu, zasypávání výkopů a také na omezení silničního provozu, jedná-li se o pokládání potrubních systémů pod komunikace nebo v centrech měst.

Nespornou výhodou potrubí s ochranným pláštěm je trvalá ochrana vnitřního polyethylenového potrubí proti poškození při dovozu, manipulaci, skladování a pokládce potrubí. Použití bezvýkopových technologií při pokládce potrubí je daleko efektivnější a racionálnější, odpadají totiž dodatečné náklady na odvoz vykopané zeminy a její testování (tuto zeminu lze použít znovu) a na dovoz obsypových materiálů. Při pokládce bezvýkopovými technologiemi ani nedochází k oddělení jednotlivých vrtstev, tedy pláště od samotné medionosné trubky. Jedná se o ekologicky šetrný výrobek (nezatěžuje životní prostředí), recyklovatelný, hygienicky nezávadný a chemicky odolný. Recyklovatelnost spočívá v tom, že lze potrubí opět použít ve formě regranulátu na aplikace, které lze vyrábět z tohoto materiálu. Vpotrubí lze přepravovat různá média, od potravin, přes pitnou vodu až po průmyslové a běžné chemikálie. Potrubí se vyznačuje nízkou měrnou hmotností a korozivzdorností (je lehké a dobře se s ním manipuluje)

Přestože dává ochranný plášť potrubí jistotu neporušení při jeho pokládce, musíme dbát na dodržování zásad při přepravě, manipulaci a skladování, stejně jako je tomu u klasického HDPE potrubí.

Možnosti spojování potrubí sochranným pláštěm jsou stejné, jako u klasického polyethylenového potrubí, tedy svařováním pomocí elektrotvarovek, na tupo nebo pomocí mechanických spojek (u větších dimenzí se příliš nedoporučuje). Ochranný plášť se musí odloupnout pomocí speciálního loupače v potřebné délce pro uchycení do čelistí svařovacího zařízení a nejlépe až těsně před samotným svařováním. Po odloupnutí se doporučuje konce potrubí chemicky očistit a zbavit tak veškerých nečistot a mastných stop.